A e nào biết chổ nào bán mấy cái đề thi "anh văn đầu ra "mấy năm trước thì pm vs...k thì cho xin link cung được...thak a e nhìu