Mình đã tốt nghiệp nhưng còn nợ môn, hiện tại mình đang trả nhưng theo lịch học của lớp đó thì đến tháng 10/2014 mới bảo vệ như vậy là đã qua đợt xét tốt nghiệp tháng 9. dò hỏi thì mình biết được đợt tháng 16/8/2014 này có nhóm XX94A, XX94B (đồ án thiết kế cầu thép). nhưng mình không biết làm thủ tục đăng ký để như thế nào? nếu ai biết thủ tục trình tự đăng kí như thế nào cho mình biết với! cám ơn các bạn nhiều !