Kính chào Thầy cô! em là sinh viên hệ tại chức. đã tốt nghiệp, vừa rồi (tháng 9/2014) Em đã làm đơn xét công nhận tốt nghiệp nhưng hôm nay xem trên bản thông báo và kết quả của đợt xét vừa rồi không thấy danh sách của các lớp tại chức. (thông báo: Công nhận tốt nghiệp cuối kỳ hè 2014: Danh sách SV được công nhận: tại đây. Từ ngày 14/10 đến 17/10/2014 SV đến Bàn số 2, 3 PĐT nhận Giấy công nhận tốt nghiệp. Vậy cho em hỏi những trường hợp như êm phải xem thông báo ở chỗ nào? Em xin cám ơn!