Chào mọi người!
Mình đang tính toán nền của một nhà xưởng. Bạn nào có file tinh hay cách tính như thế nào thì giúp mình với.
Thanks all!
Mail của mình: thachduynguyen@gmail.com