dạ em đang làm đồ án cầu BTCT: em tính ra côt thép chịu mômen âm trong bản nhỏ hơn so với phần hẫng . Anh chị nào biết chỉ cho em cách bố trí với .
em cảm ơn nhiều !