[FONT=Arial Black]
Em chào Thầy ! Sau đây em xin gửi trình tự thi công chi tiết của nhóm 11 lớp 12X3LT.QB , rất mong nhận được nhận xét và góp ý của thầy.


SVTH: NGUYỄN THANH HẢI – MAI NGỌC LÂM
STT Công tác
I Công tác chuẩn bị
1 Định vị tim đường, mép phần xe chạy, mép lề đường
2 San sửa bề mặt nền đường,
3 Lu tăng cường bề mặt nền đường
4 Kiểm tra hoàn thiện
II Thi công đắp lề đất lần 1 dày 12cm
5 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
6 Lắp dựng thành chắn, cọc sắt
7 Tưới ẩm bề mặt lề đường
8 Vận chuyển đất đắp lề đường
9 San rải đất đắp lề lần 1
10 Đầm nén chặt đất đắp lề
11 Đào rãnh thoát nước tạm thời
12 Kiểm tra hoàn thiện
III Thi công lớp móng dưới lần 1: Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax37.5
13 Tưới ẩm tạo dính bám
14 Vận chuyển CPDD loại 2
15 San rải CPDD loại 2 dày 12 cm
16 Lu lèn sơ bộ lớp CPDD loại 2, kết hợp bù phụ
17 Lu lèn chặt lớp CPDD loại 2 + đầm mép
IV Thi công đắp lề đất lần 2 dày 12cm
18 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
19 Lắp dựng thành chắn, cọc sắt
20 Tưới ẩm bề mặt lề đường
21 Vận chuyển đất đắp lề đường
22 San rải đất đắp lề lần 2
23 Đầm nén chặt đất đắp lề
24 Đào rãnh thoát nước tạm thời
25 Kiểm tra hoàn thiện
V Thi công lớp móng dưới lần 2: Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax37.5
26 Tưới ẩm tạo dính bám
27 Vận chuyển CPTC loại A
28 Rải CPTC loại A dày 18 cm
29 Lu lèn sơ bộ lớp CPTC loại A, kết hợp bù phụ
30 Lu lèn chặt lớp CPTC loại A + đầm mép
31 Lu lèn hoàn thiện lớp CPTC loại A
32 Kiểm và nghiệm thu lớp CPTC loại A.
33 Lấp rãnh ngang
VI Thi công đắp lề đất lần 3 dày 10cm
34 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
35 Lắp dựng thành chắn, cọc sắt
36 Tưới ẩm bề mặt lề đường
37 Vận chuyển đất đắp lề đường
38 San rải đất đắp lề lần
39 Đầm nén chặt đất đắp lề
40 Đào rãnh thoát nước tạm thời
41 Đào rãnh thoát nước tạm thời
VII Thi công lớp đá dăm macadam lần 1 dày 10cm
42 Vận chuyển đá dăm cơ bản đến hiện trường
43 San rải lớp đá dăm macadam lần 1 dày 10 cm
44 Lu lèn sơ bộ kết hợp + bù phụ ,không tưới nước ở 3-4 lượt đầu,các lượt tiếp theo tưới nước.
45 Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh cứng + tưới nước + đầm mép
VIII Thi công đắp lề đất lần 4 dày 13cm
46 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
47 Lắp dựng thành chắn, cọc sắt
48 Tưới ẩm bề mặt lề đường
49 Vận chuyển đất đắp lề đường
50 San rải đất đắp lề lần
51 Đầm nén chặt đất đắp lề
52 Đào rãnh thoát nước tạm thời
IX Thi công lớp đá dăm macadam lần 2 dày 10cm
53 Vận chuyển đá dăm cơ bản đến hiện trường
54 San rải lớp đá dăm macadam lần 2 dày 10 cm
55 Lu lèn sơ bộ kết hợp + bù phụ ,không tưới nước ở 3-4 lượt đầu,các lượt tiếp theo tưới nước.
56 Lu lèn chặt bằng lu nặng bánh cứng + tưới nước.
57 Vận chuyển và rải đá chèn 20x40,10x20,5x10 đến hiện trường
58 Lu lèn đá chèn 20x40 + tưới nước 2l/m2
59 Rải đá chèn 20x40
60 Rải đá chèn 10x20
61 Lu lèn đá chèn 10x20 + tưới nước 2l/m2
62 Rải đá chèn 5x10
63 Lu lèn đá chèn 5x10 + tưới nước 2l/m2
64 Kiểm tra và nghiệm thu lớp đá dăm macadam
X Thi công lớp láng nhựa 3 lớp dùng nhựa nóng , dày 3 cm
65 Chờ ít nhất 1 ngày để mặt đường se khô.
66 Làm sạch mặt đường(chổi,máy thổi bụi…)
67 Tưới nhựa thấm bám .
68 Vận chuyển đá con.
69 Tưới nhựa nóng lần 1
70 Rải đá con lần 1,đá 16/20
71 Lu chặt đá con 16/20 + đầm mép
72 Tưới nhựa nóng lần 2
73 Rải đá con lần 2, đá 5/10
74 Lu chặt đá con 5/10 + đầm mép
75 Tưới nhựa nóng lần 3
76 Rải đá con lần 3, đá 5/10
77 Lu chặt đá con 5/10 + đầm mép
78 Lấp rãnh ngang lần 2
79 Kiểm tra hoàn thiện và bảo dưỡng

[/F