Results 1 to 1 of 1

Thread: Trình tự thi công chi tiết của nhóm 3 lớp 12X3LTQB gứi Thầy Nguyễn Biên Cương

 1. #1
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  22/08/08
  Posts
  11

  Default Thảo Luận: ĐA lớp 12X3LTQB doThầy Nguyễn Biên Cương hướng dẫn

  Chúng em chào Thầy ! Sau đây chúng em xin gửi Thầy trình tự thi công chi tiết của nhóm 3 lớp 12X3LT.QB , rất mong nhận được nhận xét của thầy.
  Danh sách nhóm 3:
  1. Nguyễn Mạnh Tuấn
  2. Hoàng An Nam
  Kết cấu áo đường:
  Lớp 1: BTNC 19, dày 8cm
  Lớp 2: Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax25, dày 18 cm
  Lớp 3: CPTN loại B gia cố xi măng 9%, dày 30 cm
  Subgrade: Á sét, dày 80 cm
  ( Nền thượng không thay đất , loại mặt đường đào khuôn )
  Trình tự thi công chi tiết như sau:
  I. Công tác chuẩn bị:
  1. Cắm cọc định vị tim đường, mép, lề đường, kiểm tra cao độ
  II. Thi công đào khuôn đường đến cao độ trung gian:
  2. Đào đất đổ lên ô tô bằng máy đào gầu nghịch
  3. Vận chuyển đất đến bãi tập kết để tận dụng lấy đắp
  4. Đào hố tụ thoát nước tạm thời.
  III . Thi công lớp Subgrade lần 1 dày 15 cm đạt K93
  5. San sửa bề mặt bằng máy san, 2 lượt/điểm,tốc độ 4km/h.
  6. Lu tăng cường bề mặt bằng lu nặng bánh lốp, Vlu = 4km/h, Nyc = 10 lượt / điểm
  7. Đầm mép bằng đầm cóc
  IV . Thi công lớp Subgrade lần 2 dày 15 cm đạt K93
  8. Tưới nước tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước, hàm lượng 2 lít/m2
  9. Vận chuyển đất từ bãi tập kết đất bằng ô tô tự đổ đến đắp lớp subgrade lần 2
  10. San rải vật liệu, tạo mui luyện lòng đường bằng máy san
  11. Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng 6-8T+ bù phụ bằng nhân công, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  12. Đầm mép bằng đầm cóc
  13. Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp 25T, Vlu = 4km/h, Nyc = 12 lượt / điểm
  V . Thi công lớp Subgrade lần 3 dày 20 cm đạt K93
  14. Tưới nước tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước, hàm lượng 2 lít/m2
  15. Vận chuyển đất từ bãi tập kết đất bằng ô tô tự đổ đến đắp lớp subgrade lần 3
  16. San rải vật liệu, tạo mui luyện lòng đường bằng máy san
  17. Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng 6-8T+ bù phụ bằng nhân công, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  18. Đầm mép bằng đầm cóc
  19. Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp 25T, Vlu = 4km/h, Nyc = 12 lượt / điểm
  20. Lấp rãnh, hố tụ lần 1 bằng nhân công và đầm cóc.
  VI . Thi công lớp Subgrade lần 4 dày 15 cm đạt K98
  21. Tưới nước tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước, hàm lượng 2 lít/m2
  22. Vận chuyển đất từ bãi tập kết đất bằng ô tô tự đổ đến đắp lớp subgrade lần 4
  23. San rải vật liệu, tạo mui luyện lòng đường bằng máy san
  24. Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng 6-8T+ bù phụ bằng nhân công, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  25. Đầm mép bằng đầm cóc
  26. Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp 25T, Vlu = 4km/h, Nyc = 12 lượt / điểm
  VII . Thi công lớp Subgrade lần 5 dày 15 cm đạt K98
  27. Tưới nước tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước, hàm lượng 2 lít/m2
  28. Vận chuyển đất từ bãi tập kết đất bằng ô tô tự đổ đến đắp lớp subgrade lần 5
  29. San rải vật liệu, tạo mui luyện lòng đường bằng máy san
  30. Lu lèn sơ bộ bằng lu nhẹ bánh cứng 6-8T+ bù phụ bằng nhân công, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  31. Đầm mép bằng đầm cóc
  32. Lu lèn chặt bằng lu bánh lốp 25T, Vlu = 4km/h, Nyc = 12 lượt / điểm
  33. Lu lèn hoàn thiện bằng lu nặng bánh cứng, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  VIII. Thi công lớp CPTN loại B GCMX 9% lần 1, dày 15cm:
  34. Tưới ẩm tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước chuyên dụng, hàm lượng 2 lít/m2
  35. Vận chuyển CPTN loại B GCMX 9% từ trạm trộn bằng ô tô tự đổ
  36. San rải CPTN loại B GCMX 9% bằng máy rải
  37. Lu sơ bộ CPTN loại B GCMX 9% bằng lu bánh sắt, kết hợp bù phụ, 2 lượt / điểm ,
  1,5km/h
  38. Đầm mép đầm cóc
  39. Lu lèn chặt CPTN loại B GCMX 9% bằng lu bánh lốp, 20 lượt / điểm, 3km/h
  40. Lấp rãnh, hố tụ lần 2 bằng nhân công và đầm cóc
  41. Tưới bảo dưỡng bằng nhủ tương nhựa đường axít với lượng 1,0 lít/m2
  42. Bảo dưỡng 14 ngày
  IX. Thi công lớp CPTN loại B GCMX 9% lần 2, dày 15cm:
  43. Quét chải làm sạch mặt đường
  44. Tưới ẩm tạo dính bám bề mặt bằng xe tưới nước chuyên dụng, hàm lượng 2 lít/m2
  45. Vận chuyển CPTN loại B gia cố xi măng 9% từ trạm trộn bằng ô tô tự đổ
  45. San rải CPTN loại B gia cố xi măng 9% bằng máy rải
  47. Lu sơ bộ CPTN loại B gia cố xi măng 9% bằng lu bánh sắt, kết hợp bù phụ, 2 lượt / điểm ,
  1,5km/h
  48. Đầm mép đầm cóc
  49. Lu lèn chặt CPTN loại B gia cố xi măng 9% bằng lu bánh lốp, 20 lượt / điểm, 3km/h
  50. Lu hoàn thiện lớp CPTN loại B gia cố xi măng 9% bằng lu bánh sắt, 4 lượt/điểm, 2km/h
  51. Tưới bảo dưỡng bằng nhủ tương nhựa đường axít với lượng 1,0 lít/m2
  52. Bảo dưỡng trong 14 ngày
  X. Thi công lớp CPĐD loại 1 Dmax 25, dày 18 cm
  53. Quét chải làm sạch mặt đường
  54. Tưới ẩm tạo dính bám. bề mặt bằng xe tưới nước chuyên dụng, hàm lượng 2 lít/m2
  55. Vận chuyển CPĐD loại 1 Dmax 25 bằng ô tô tự đổ
  56. San rải CPĐD loại 1 Dmax 25 bằng máy rải
  57. Lu sơ bộ + bù phụ, Vlu = 3km/h, kết hợp bù phụ, Nyc = 4 lượt / điểm
  58. Lu lèn chặt , dùng lu bánh lốp, Vlu = 3km/h, Nyc = 12 lượt / điểm
  59. Lu hoàn thiện, dùng lu bánh sắt, Vlu = 3km/h, Nyc = 2 lượt / điểm
  XI. Tưới nhựa thấm bám bão dưỡng lớp CPĐD loại 1 Dmax 25
  60. Chờ bề mặt CPĐD loại 1 Dmax 25 khô se 2 ngày
  61. Làm sạch mặt đường
  62. Tưới thấm bám, dùng nhựa lỏng đông đặc vừa MC70, hàm lượng 1,2 lít/m2
  63. Chờ cho nhựa lỏng đông đặc, 1 ngày
  XI. Thi công lớp BTNC 19, dày 8 cm
  64. Vệ sinh mặt đường
  65. Vận chuyển BTNC 19 bằng ô tô tự đỗ
  66. Rải BTNC 19 bằng máy rải
  67. Lu sơ bộ BTNC 19 kết hợp bù phụ, dùng lu nhẹ bánh cứng Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  68. Lu lèn chặt BTNC 19 bằng lu bánh lốp, Vlu = 4km/h, Nyc = 10 lượt / điểm
  69. Lu lèn hoàn thiện BTNC 19, dùng lu nặng bánh cứng, Vlu = 2km/h, Nyc = 4 lượt / điểm
  70. Chờ 48h cho BTNC 19 ổn định
  71. Lấp rãnh, hố tụ lần cuối bằng nhân công và đầm cóc
  Last edited by manhtuan19286; 28/11/14 at 10:03 PM.
  Ngày mai dù có ra sao nữa, mà có ra sao cũng chẳng sao!

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •