Các phần mềm thông dụng :
https://www.mediafire.com/folder/eg3ds24so9ly6/phan_mem

Tài liệu cho phần mền :
https://www.mediafire.com/folder/5oc...trinh_phan_mem

Tiêu chuẩn :
http://www.mediafire.com/download/w8.../Quy_trinh.rar

Bảng tính :
http://www.mediafire.com/download/n7...h-phan_mem.rar

Giáo trình :
https://www.mediafire.com/folder/a4d...y74/giao_trinh