Các bạn nào biết về lịch thực hành môn ƯDTH trong thiết kế cầu của thầy Cao Văn Lâm nhóm 60 thì thông báo cho mình biết với! mình cảm ơn!(hoặc nt giúp mình vào sdt 0934926394)