Dạ ! em có vấn đề xin hỏi mọi người trên diễn đàn :
em đang làm bbài tập lớn , loại tầng mặt là cấp thấp B1
-em đề xuất kết cấu nnhư sau :
0 – Đất nền đường K95
1 – Đá dăm nước dày 15cm (22 TCN 06 - 77)
2 – Lớp hao mòn dày 2cm
và thợi hạn của loại tầng mặt nnày là 4 năm. Vậy cho em hỏi là : đầu tư phân kỳ như thế nào thì hợp lý ạ ??

EM CẢM ƠN NHIỀU - CHÚC SỨC KHỎE
( mong hồi âm sớm nnhất )