Mình đang cần cuốn sách " Vật liệu xây dựng mới" của PGS.TS Nguyễn Duy Hữu. Ai có link cho mình down với. hoặc gởi đến địa chỉ nhom1doan@gmail.com...Xin cảm ơn mọi người.