Thưa mọi người.
Em đang làm dự án đường có sử dụng cọc DSM để gia cố nền đường, nhà máy. Hiện tại vẫn chưa thống nhất được ở Việt Nam thì cường độ chịu nén của mẫu cọc xi măng đất sau 28 ngày nằm trong khoảng bao nhiêu là hợp lý, ai có tài liệu gì về vấn đề này hoặc tài liệu về công trình cọc DSM đã thi công có thể hiện vấn đề này thì chia sẻ giúp em với.
Thanks all!