Em xin chào thầy NBC và các anh em trong diễn đàn.
Em đang làm 1 dự án có liên quan đến vấn đề tải trọng nắm đậy giếng thăm bằng gang, giếng thăm nằm giữa lòng đường, đường nội thị. Hoạt tải yêu cầu( thiết kế) đối với tấm gang là HL93. Nhưng các đơn vị sản xuất tấm gang thì áp dụng theo tiêu chuẩn chuẩn BS: EN124 thì tấm gang nằm giữa lòng đường thi phải thiết kế tải trọng 400kN. Như vậy với loại đường nội thì mà áp dụng tải trọng thiết kế 400kN với tấm gang thì có phù hợp không ạ, có lãng phí không? Với hoạt tải yêu cầu HL93, đường nộ thị thì áp dụng tải trọng thiết kế là bao nhiêu thì phù hợp ạ?
Em xin chân thành cảm ơn diễn đàn.