Chia sẻ mọi người bộ từ điển chuyên ngành rất hay mà mình sưu tầm được

Các tiện ích có sẵn:
+ Dữ liệu từ điển chuyên ngành có sẵn gần 5000 từ
+ Hỗ trợ người dùng tự bổ sung từ mới, có thể bổ sung từng từ riêng lẻ hoặc hàng loạt từ
+ Hỗ trợ tra cứu bằng các từ gần giống. Có thể nhập sai chính tả cũng có thể tra ra từ
+ Hỗ trợ 3 gợi ý cho mỗi từ cần tra
+ Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu và cập nhật dữ liệu từ điển mới nhất
https://youtu.be/B4eAwGh194o

Download bộ cài tại đây


Download dữ liệu từ điển mới nhất