Năm ni là lần đầu em đang làm đồ thiết kế sơ bộ cầuvượt đường. em đang rẩt cần bản vẽ sơ bộ cầu bản DUL. Các Bác giúp em với