Có ai biết tính năng suất máy rải đá con ko vậy !!