Dạ cho em hỏi thế này :
tính thời gian của 1 dây chuyền thì bao gồm máy móc hay là máy móc + nhân công?
Cách chọn Vdc như thế nào để tiên độ thi công tổng thể được hợp lý ?