chả là thế này : em đang lên tiến độ thi công tổng thể mặt đường . Em có lớp BTNR 25 và BTNC 12.5 muốn làm đồng thời cùng 1 nhóm có được không ? Nếu được thì mình nên kiểm tra những gì của lớp BTNR 25 rồi mới thi công lớp BTNC 112.5 . ( thời gian ngắn quá).
EM CẢM ƠN !