Mọi người cho mình hỏi phần thứ 2 trong đề cương ôn thi cao học có phần KẾT CẤU CÔNG TRÌNH CẦU ĐƯỜNG. Gồm cả 2 bộ môn về cầu và đường. Vậy khi thi không biết là thi cả 2 phân này hay là thi 1 trong 2 phần vậy? mọi người đã có kinh nghiệm thi qua cho mình xin sdt để mình thỉnh giáo thêm với. Thank all.