Thuỷ tinh là loại vật liệu không thể thiếu trong xây dựng và hoàn thiện các công trình công nghiệp và dân dụng. Việt Nam là nước có nguồn tài nguyên phong phú làm nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất thuỷ tinh. Cuốn sách Công nghệ thuỷ tinh xây dựng được biên soạn chỉ nói về thuỷ tinh vô cơ. Cuốn sách ra đời nhằm phần nào giúp bạn đọc hiểu được những kiến thức cơ bản về lĩnh vực sản xuất thuỷ tinh xây dựng còn mới mẻ này.
- Chương 1: Phần mở đầu.
- Chương 2: Thành phần hoá học, cấu trúc và các tính chất của thuỷ tinh.
- Chương 3: Nguyên, nhiên liệu dùng trong sản xuất thuỷ tinh.
- Chương 4: Phương pháp thiết kế cấp phối phối liệu thuỷ tinh.
- Chương 5: Chuẩn bị phối liệu.
...

http://www.ebookbkmt.com/2016/02/sac...-xay-dung.html