Nội dung cuốn Sổ Tay Thiết Kế Đuờng Ô Tô giới thiệu các cơ sở lý luận, các phương pháp thiết kế, các công trình của đường ôtô, các nguyên tắc, các điều quy định trong thiết kế mạng lưới đường, thiết kế bình đồ, mặt cắt dọc, mắt cát ngang, thiết kế nền đường, mặt đường, thiết kế đường cao tốc và các phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế-kỹ thuật, các dự án đường hiện đang sử dụng ở nước ta và trên thế giới.
...

http://www.ebookbkmt.com/2016/02/sac...-o-to-tap.html