Hiện tại e đang ở Đà Nẵng, muốn học excel quản lý, anh chị nào biết học kèm ở đâu chỉ giúp e với. Cám ơn nhiều ạ.