Mọi người cho e hỏi tải trọng H30 với tải phân bố đều 2T/m2 thì cái nào nguy hiểm hơn ạ. Nếu lấy tải trọng 2T/m2 để tính toán thì tính toán như thế nào ạ.
Em xin chân thành cảm ơn!