Em cần tư vấn khi lu sơ bộ thì mình chọn loại lu nhẹ bánh cứng tĩnh từ 5-8 T,em đọc trên mạng thì đa số phần lu sơ bộ thì đa số chọn lu BW 141AD-4 là 1 loại lu rung tắt rung đi để lu sơ bộ,mà phần lu lèn chặt không cần dùng đến lu rung nên em thấy không kinh tế lắm,Vì vậy anh nào biết tên 1 loại lu nhẹ bánh cứng nào tư vấn em với,đặc biệt là những anh đã từng thi công rồi,Em cảm ơn!