Chào mọi người
Có 1 vấn đề mình thắc mắc:
Trong cống hộp dài 14m kích thước 0.8x0.8,hay hố ga thì tại sao người ta lắp đặt các ống thoát nước phi60 cắm theo chiều thẳng đứng qua đáy cống xuống đất để làm gì vậy nhỉ.