Kính chào các Thầy và các bạn !
Em có một số thắc mắc về thí nghiệm CBR xin Thầy và các bạn cho ý kiến dùm
1. Khi chế bị mẫu trong cối CBR sẽ đầm theo độ ẩm tối ưu, LOẠI CHÀY và SỐ LỚP tương ứng với khi đầm nén theo 333-06
2. Cối CBR thì chỉ có thể đầm theo PP ID or IID
Vậy giải sử với loại đất của em thì khi thí nghiệm đầm nén xác định gama max và W tối ưu (theo 33-06) thì phải đầm theo PP IA. Vậy khi đầm CBR phải đầm như thế nào. Và áp được Gama max vào nội suy CBR như thế nào ?