Anh chị nào có bản tính sàn cầu dầm BT DƯL nhịp 18.6m của beton 620 cho mình xin, hieunghiazj@yahoo.com