Công ty Nhatrangland đang cần tìm 5 kỹ sư cầu đường, ưu tiên các sinh viên mới ra trường cần môi trường được đào tạo và trải nghiệm, hạn chót nộp hồ sơ 30/9/2016:

YÊU CẦU:
– Nam sức khỏe tốt
– Tâm huyết với công việc, có chí cầu tiến
– Thành thạo các phần mềm chuyên ngành

MỨC LƯƠNG:
– Thỏa thuận ( Từ 4tr -7tr)
– Hưởng đại ngộ tốt theo chính sách của Công ty.
Tham khảo thêm thông tin tại website Công ty:
http://www.nhatrangland.net/tabid/102/language/vi-VN/Default.aspx