Xin các thầy các anh chị các bạn ai có bản vẽ biện pháp thi công trụ ngập nước băng phương pháp hạ thùng chụp như cầu năm căn ,cầu cổ chiên thì cho em xin với.em xin cảm ơn