chào cả nhà
Mình đâng lập BPTC thi công nền đường và các công trình trên tuyến nhưng không biết là dựa vào đầu để tính công tác đào thủ công cho phần giáp hố móng của công trình trên tuyến và phần đào khuôn đương.Trong dự toán đang lập 5% KL đào hố móng đó.
Mình đã tính toán thử 5% đào hố móng thì tương đương đào hố móng khoảng 20 cm nhưng CĐT và TVGS không đồng ý chỉ có 10 cm đào giáp đáy hố móng thôi
Cả nhà cho mình hởi: có TCVN nào nói về vấn đề này không? Chủ đầu tư và TVGS nói thế đã đúng hay chưa?
Chân thành cám ơn!