Results 1 to 1 of 1

Thread: [đa tctc mđ] trình tự thi công chi tiết

 1. #1
  Sinh viên năm nhất
  Join Date
  22/07/08
  Tuổi
  23
  Posts
  19

  Default [đa tctc mđ] trình tự thi công chi tiết


  Gửi thầy nbc và các bạn cùng xem xét góp ý cho mình với ạ!
  Lớp 1: BTNC9,5 dày 5cm
  Lớp 2: BTNC12,5 dày 7cm
  Lớp 3: CPĐD loại I-Dmax25 dày 20cm
  Lớp 4: CPTN loại B dày 32cm
  Subgrade dùng được.
  Kiểu thi công đắp lề xen kẽ trước
  http://imageshack.com/a/img923/9585/ZYqoVO.jpg
  Thứ tự Tên công việc
  I Công tác chuẩn bị
  1 Cắm cọc định vị tim, mép, lề đường, kiểm tra cao độ.
  2 San tạo mui luyện nền đường, Vsan=4 km/h, Nyc= 2 lượt/điểm
  3 Lu tăng cường nền đường, Vlu = 4 km/h, Nyc = 2 lượt/ điểm
  II Thi công đắp lề đất lần 1, dày 16cm.
  4 Vận chuyển thanh chắn, 202 thanh/chuyến.
  5 Lắp thanh chắn lề đất dài 2,5m.
  6 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  7 Vận chuyển đất đắp lề
  8 San rải đất đắp lề.
  9 Đầm chặt lớp đất đắp lề đất, độ chặt K95
  10 Đào rãnh thoát nước ngang với khoảng cách 30m/rãnh, bề rộng rãnh b = 0.3m, chiều sâu h = 0.16m, chiều dài a = 2.199m.
  11 Tháo dỡ thanh chắn lề đất
  III Thi công lớp CPTN loại B lần 1, dày 16cm
  12 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  13 Vận chuyển vật liệu.
  14 San rãi cấp phối, tưới ẩm.
  15 Lu lèn sơ bộ + bù phụ, lu nhẹ bánh sắt, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm
  16 Lu lèn chặt, dùng lu rung, Vlu = 3 km/h, Nyc = 10 lượt/điểm.
  17 Lu lèn chặt, dùng lu bánh lốp, Vlu = 4,5 km/h, Nyc = 16 lượt/điểm.
  18 Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời.
  19 Tưới ẩm bão dưỡng
  IV Thi công đắp lề đất lần 2, dày 16cm.
  20 Vận chuyển thanh chắn, 202 thanh/chuyến
  21 Lắp thanh chắn lề đất dài 2,5m
  22 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  23 Vận chuyển đất đắp lề
  24 San rải đất đắp lề.
  25 Đầm chặt lớp đất đắp lề đất, độ chặt K95
  26 Đào rãnh thoát nước ngang với khoảng cách 30m/rãnh, bề rộng rãnh b = 0.3m, chiều sâu h = 0.16m, chiều dài a = 2.199m.
  27 Tháo dỡ thanh chắn lề đất
  V Thi công lớp CPTN loại B lần 2, dày 16cm
  28 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  29 Vận chuyển vật liệu.
  30 San rãi cấp phối bằng máy san, tưới ẩm.
  31 Lu lèn sơ bộ + bù phụ, dùng lu nhẹ bánh sắt BW9AS, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm
  32 Lu lèn chặt, dùng lu rung BW161AD-4, Vlu = 3 km/h, Nyc = 10 lượt/điểm.
  33 Lu lèn chặt, dùng lu bánh lốp BW24RH, Vlu = 4,5 km/h, Nyc = 16 lượt/điểm.
  34 Lu hoàn thiện, dùng lu bánh sắt, Vlu = 3 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm.
  35 Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời.
  36 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPTN loại B
  VI Thi công đắp lề đất lần 3, dày 20cm.
  37 Vận chuyển thanh chắn, 202 thanh/chuyến
  38 Lắp thanh chắn lề đất dài 2,5m
  39 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  40 Vận chuyển đất đắp lề
  41 San rải đất đắp lề.
  42 Đầm chặt lớp đất đắp lề đất, độ chặt K95
  43 Đào rãnh thoát nước ngang với khoảng cách 30m/rãnh, bề rộng rãnh b = 0.3m, chiều sâu h = 0.16m, chiều dài a = 0.84m.
  44 Tháo dỡ thanh chắn lề đất
  VII Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 lần 1, dày 10 cm
  45 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2 lít/m2
  46 Vận chuyển cấp phối đá dăm loại I - Dmax25
  47 San rải cấp phối đá dăm loại I - Dmax25
  48 Lu sơ bộ + bù phụ, dùng lu nhẹ bánh sắt, Vlu = 2 km/h, Nyc=4 lượt/điểm + đầm mép sơ bộ.
  49 Lu lèn chặt, lu rung bánh cứng, Vlu = 3 km/h, Nyc = 8 lượt/điểm + đầm mép
  50 Lu lèn chặt, lu bánh lốp, Vlu = 4,5 km/h, Nyc = 12 lượt/điểm + đầm mép
  VIII Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I Dmax25 lần 2, dày 10 cm
  51 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2 lít/m2
  52 Vận chuyển cấp phối đá dăm loại I - Dmax25
  53 San rải cấp phối đá dăm loại I - Dmax25
  54 Lu sơ bộ + bù phụ, lu nhẹ bánh sắt, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm.
  55 Lu lèn chặt, lu rung bánh cứng, Vlu = 3 km/h, Nyc = 8 lượt/điểm
  56 Lu lèn chặt, lu bánh lốp, Vlu = 4,5 km/h, Nyc = 12 lượt/điểm
  57 Lu hoàn thiện, dùng lu bánh sắt, Vlu = 2.5 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm.
  58 Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời
  IX Thi công tưới nhựa thấm bám lớp cấp phối đá dăm
  59 Chờ bề mặt CPĐD khô se
  60 Chải bề mặt CPĐD loại I bằng chải sắt cho lộ đá lớn.
  61 Thổi bụi
  62 Tưới thấm bám, dùng nhũ tương nhựa đường axit loại phân tích chậm Mác CSS-1h, hàm lượng 1,8Kg/m2.
  63 Kiểm tra nghiệm thu lớp CPĐD loại I
  X Thi công đắp lề đất lần 4 dày 12cm.
  64 Vận chuyển thanh chắn, 202 thanh/chuyến
  65 Lắp thanh chắn lề đất dài 2,5m
  66 Tưới ẩm tạo dính bám, hàm lượng 2lít/m2.
  67 Vận chuyển đất đắp lề
  68 San rải đất đắp lề
  69 Đầm chặt lớp đất đắp lề đất, độ chặt K95
  70 Đào rãnh thoát nước ngang với khoảng cách 30m/rãnh, bề rộng rãnh b = 0.3m, chiều sâu h = 0.12m, chiều dài a = 0.575m.
  71 Tháo dỡ thanh chắn lề đất
  XI Thi công lớp BTNC12,5 dày 7cm
  72 Làm sạch, sữa chữa bề mặt lớp CPĐD
  73 Tưới nhựa dính bám trước 4 tiếng (min)
  74 Vận chuyển BTNC12,5
  75 Rãi hỗn hợp BTNC12,5
  76 Lu sơ bộ + bù phụ, dùng lu nhẹ bánh sắt Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm. + đầm mép
  77 Lu lèn chặt, dùng lu rung, Vlu = 3 km/h, Nyc = 8 lượt/điểm. + đầm mép
  78 Lu lèn chặt, dùng lu bánh lốp, Vlu = 4,5 km/h, Nyc = 12 lượt/điểm. + đầm mép
  79 Lu hoàn thiện, dùng lu bánh sắt, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm. + đầm mép
  80 Kiểm tra nghiệm thu lớp BTNC12,5
  XII Thi công lớp BTNC9,5 dày 5cm
  81 Tưới nhựa dính bám trước 4 tiếng (min)
  82 Vận chuyển BTNC9,5
  83 Rãi hỗn hợp BTNC9,5
  84 Lu sơ bộ + bù phụ, dùng lu nhẹ bánh cứng, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm.
  85 Lu lèn chặt, dùng lu rung, Vlu = 3 km/h, Nyc = 6 lượt/điểm.
  86 Lu lèn chặt, dùng lu bánh lốp, Vlu = 3 km/h, Nyc = 8 lượt/điểm.
  87 Lu hoàn thiện, dùng lu bánh sắt, Vlu = 2 km/h, Nyc = 4 lượt/điểm.
  88 Lấp rãnh thoát nước ngang
  89 Kiểm tra nghiệm thu toàn bộ mặt đường.
  [/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT][/FONT][/FONT][/FONT][/SIZE][/FONT]
  Attached Images Attached Images

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •