Xin chào mọi người trong diễn đàn,

Vừa rồi e,tôi có đọc qua cuốn sách kết cấu vòm ống thép nhồi bê tông của Thầy Nguyễn Viết Trung. trong đó có nói về trình tự thi công cáp giằng chân vòm.

Về thi công cáp giằng chân vòm - Trong sách có viết rõ quá trình căng được thực hiện 10 lần theo từng giai đoạn thi công 1. Tuy nhiên em/ tôi chưa rõ 10 lần đó được thực hiện căng cho tất cả các bó (Ví dụ căng lần 1 cho tất cả các bó là 0,2 lực thiết kế - Căng lần cuối sẽ căng đến lực thiết kế luôn) Hay lần 10 đó được chia cho từng bó cáp riêng lẻ (Ví dụ: Căng lần 1 là căng bó thứ nhất đến lực thiết kế...căng lần 10 là căng bó thứ 10 trong trường hợp e có 10 bó cáp.

Về thi công cáp treo - Trong sách không nói thi công cáp treo được thực hiện ra sao. Các a/c/e trong diễn đàn ai đã từng thi công cầu vòm ống thép nhồi bê tông xin chỉ bảo cho e/ tôi để nắm được quá trình căng kéo cáp treo. Liệu căng cáp treo có theo từng giai đoạn thi công hay không, nếu trong trường hợp căng kéo cáp treo theo từng giai đoạn thi công thì quá trình căng được thực hiện ra sao.

A/c/e nào có biện pháp thi công cầu đông trù, cầu rạch chiếc hoặc các cầu vòm ống thép nhồi bê tông khác thì share hộ cho mọi người cùng tham khảo.

E/tôi xin cảm ơn.