Em có xem 1 đồ án mẫu được duyệt có hình như dưới:em thấy Trụ của phương án đặt sai nhưng không hiểu sao vẫn bảo được duyệt rồi.
Các anh chị cho em ý kiến và phân tích cái sai giúp em với ạ.