Cầu vượt dài 809,7m có 16 nhịp, bao gồm 1 cầu chính có hệ dầm hộp thép bản liên hợp bê tông, 5 nhịp liên tục với tổng chiều dài 310m = 2x50m + 3x70m và hệ thống cầu dẫn dài 494,9m bố trí theo sơ đồ (4x45m) + (4x45m + 38m) + (2x45m), với kết cấu dầm hộp bê tông cốt thép ứng lực trước. Kết cấu dầm hộp thép bản liên hợp bê tông và được liên kết bằng mối hàn.
Nut-giao-co-muc-dau-tu-lon-nhat-Ha-Noi-12.jpgIMG20140807155744.jpg
+File cad thiết kế thi công:
+ Kết cấu phần dưới cầu chính: http://ouo.io/XjLBKJ
+ Kết cấu phần dưới cầu dẫn: http://ouo.io/uL05C
+ Kết cấu phần trên cầu chính: http://ouo.io/2qzsoK
+ Kết cấu phần dưới cầu dẫn: http://ouo.io/wClw6V