Có mem nào có biểu đồ lực của máy cắm bấc thấm xuất ra không cho mình xin file tham khảo với, cảm ơn nhiều nhiều