Mọi người giải đáp dùm mình vấn đề này. Khi thí nghiệm CBR trong phòng, xác định K98,100 thì dùng gama đầm nén tiêu chuẩn hay gama hiệu chỉnh để tính toán ạ. Mình xin cảm ơn.