Pmbok và Công cụ quản lý dự án

Các công cụ (Tools) như phần mềm MS Project và Oracle Primavera P6 kiểm soát gì ??? khi được sử dụng để hỗ trợ cho Planners. Đó chính là Project Baseline

Hãy chắc chắn chúng ta đang theo dõi, kiểm soát những bản kế hoạch đã được duyệt, các bên liên quan đều dùng nó để đánh giá hiệu quả thực hiện dự án

Vậy Project Baseline được tạo ra như thế nào, thông tin cần những gì, theo dõi và kiểm soát như thế nào khi sử dụng các phần mềm QLDA vốn được giới thiệu rất mạnh mẽ. Những điều đó sẽ được hướng dẫn chi tiết trong cuốn Pmbok được công bố bởi PMI
(Chi tiết tham khảo: https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B...%BB%B1_%C3%A1n

Các bạn hãy tham khảo mối quan hệ chặt chẽ giữa Pmbok và các phần mềm QLDA theo tài liệu đường link dưới đây (Nguồn: Sưu tầm)
MS Project và Pmbok:
https://drive.google.com/file/d/1CPK...ew?usp=sharing
Oracle Primavera và Pmbok:
https://drive.google.com/file/d/1aN2...ew?usp=sharing


(Nguồn: https://www.facebook.com/MSProject.OraclePrimavera/ )