Em đang thiết kế đoạn đường làm mới có đi qua khu vực chủ yếu là ao với kênh hiện trạng
- Đường thiết kế V=40Km/h
- Bnền=9.5m; Bmặt 7.5m; mặt đường BTNC
- Chiều cao đắp là 3m dài 200m; đoạn cao nhất là 4,5m dài 30m
Kết quả khảo sát địa chất:
- Lớp 1 là bùn lẫn hữu cơ dày từ 1,1 đến 1,5m
- Lớp 2 là bùn sét pha dày 4m; gama=17,3 kN/m3; phi 5 độ; lực dính C=0.06 kg/cm2
- Lớp 3 là cát pha trạng thái chảy gama=19.1; Phi =13; C=0.11
- Lớp 4 là cát hạt nhỏ kết cấu kém chặt dày 6m: cái này thấy trong hồ sơ chi có chỉ số xuyên SPT N30min=10 búa và N30max=14 búa
- Lớp 5 là sét pha dẻo mềm dày 3.4m. gama =18,7; phi=10; C=0.153
Không biết với địa chất như vậy thì nên xử lý thế nào về ổn định trượt và lún. em có tính trượt bằng geoslope mà thấy hệ số nó nhở quá không biết tính có sai không mong các bác tiền bối chỉ giúp.! xin chân thành cảm ơn!