Em đang thiết kế tuyến đường đi qua có vài đoạn qua cùng ao hồ hiện trạng có các thông số như sau:
- Vtk=40km/h; Bnền=9.5m; Bmặt =7.5m; mặt đường BTNC
- Chiều cao đắp đoạn cao nhất là 4,5m(L=30M) các đoạn còn lại đắp cao 3,5m
- Các lớp địa chất:
- Lớp 1 Bùn hữu cơ đáy ao, sông dày 1,1 đến 1,5m
- Lớp 2 Bùn sét pha dày 4m; gama=17.3kN/m3; C=0.06kG/cm2; Phi=5 độ
- Lớp 3 Cát pha trạng thái chảy dày 2.9m; gama=19.1kN/m3; C=0.11kG/cm2; Phi=13 độ
- Lớp 4 Cát hạt nhỏ kết cấu kém chặt dày 2.9m; có chỉ số SPT=10-14
- Lớp 5 Sét pha dẻo mềm dày 2.9m; gama=18.7kN/m3; C=0.153kG/cm2; Phi=10 độ
Em có chạy thử Geoslop ko biết tính đúng hay sai mà thấy hệ số K nó nhỏ quá đang chưa biết phương án xử lý thế nào móng các bác tiền bối chỉ giúp xin cảm ơn!