Xin cho em hỏi. Em đang làm hồ sơ quyết toán công trình (công trình đầu tiên của công ty em), phần khối lượng các hạng mục đã được Tư vấn giám sát ký thanh toán hết qua các đợt nghiệm thu. Nay em gửi khối lượng quyết toán cho bên Tư vấn giám sát, em thấy họ đã cắt đi một số khối lượng đã thanh toán trước đó. Nhờ anh chị có kinh nghiệm tư vấn vấn đề này giúp em ạ. Chân thành cảm ơn!