Gỗ tần bì là gỗ gì, giá bao nhiêu, thuộc nhóm mấy, có tốt không?