Tải ngay phần mềm nghiệm thu qlcl, KCS: https://nghiemthuxaydung.com/tai-ban-quyen_c
Hướng dẫn sử dụng: https://nghiemthuxaydung.com/huong-dan-su-dung_c
Video hướng dẫn: đầy đủ, chi tiết cách làm: https://www.youtube.com/channel/UCT2...OtqwIYQ/videos
Hồ sơ mẫu: https://nghiemthuxaydung.com/huong-dan-lap-ho-so_c
Hướng dẫn đầy đủ: Hướng dẫn: https://www.youtube.com/phanmemnghiemthuxaydung
Hỗ trợ: Mr Thắng Zalo 090 336 7479 - ĐT 096 636 0702

___________
Chức năng phần mềm:
Giao diện trực quan, xem và điều chỉnh trực tiếp cho từng mã hiệu hoặc áp dụng cho các mã còn lại
Đa dạng về thiết lập biểu mẫu nghiệm thu, cho phép áp nhanh tiêu chuẩn từ dữ liệu hệ thống
Đọc file khối lượng từ mọi Excel của các phần mềm dự toán, đấu thầu tự động từ các phần mềm khác hoặc file thủ công
Cho phép đọc tiên lượng, đơn giá dự toán, dự thầu, thanh toán 3a và 04
Sử dụng bảng tiến độ thực tế để kiểm tra sự phù hợp thi công và nghiệm thu (thực hiện với cả công tác gộp hoặc tách 1 mã hiệu khối lượng nhưng nghiệm thu không cùng nhau) cho phép sử dụng bảng tiến độ để làm kế hoạch, báo cáo tháng, tuần và tiến độ dự thầu.
Kiểm tra khối lượng nghiệm thu và khối lượng thực hiện, cho phép kiểm tra sai sót hoặc dư khối lượng tại lần gộp nào, có các cảnh báo cần thiết đủ để đơn vị chủ quản hoặc người làm thanh toán biết
Sử dụng đa dạng định mức cả thủ công và tạm tính, vận dụng của người dùng, đầy đủ định mức xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, công ích, điện …
Xuất đủ bộ hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán. Có bảng tổng hợp khối lượng quyết, bảng nghiệm thu khối lượng, công văn đề nghị thanh toán …
Có đủ các bảng kích thước hình học của dân dụng và giao thông …
Cho phép tách khối lượng nghiệm thu thành nhiều ngày, nhiều lần. Cho phép gộp nhiều mã công tác nghiệm thu vào cùng 1 biên bản và các bảng kích thước hình học tự gộp theo công tác nghiệm thu
Tự động kiểm soát thời gian nghiệm thu phù hợp với công tác thi công (ví dụ: tự động xuất biên bản mạc định theo R28, hoặc số khác theo ý người dùng) và tự đồng bộ thời gian cho các bảng khác
Tự động phân tích thí nghiệm theo tần xuất và vật liệu đầu vào … theo đúng các quy định hiện hành mà không cần tra từng loại vật liệu.
Biểu mẫu nhật ký chính xác tuyệt đối theo định mức, cho phép ghi nhật ký, thời tiết nhiều ngày cùng lúc
Tích hợp các biểu mẫu hợp đồng nhân công, hợp đồng A-B, hợp đồng vật tư, đề cương giám sát, lu thử nghiệm …
Cho phép chèn logo và chân trang, đầu trang mà không cần vào trong file để cài đặt
Cho phép đa dạng về người ký và số lượng đơn vị tham gia trên cùng 1 biên bản.