E chào các thầy và các bạn!
E đang làm thiết kế đường (Công việc của e chủ yếu là mảng bảo trì, sửa chữa đường). Trước đây e dùng NOVA bjo muốn chuyển sang dùng phần mềm khác thì nên dùng phần mềm ADS hay TDT tiện dụng hơn. Xin mọi người chia sẻ chút kinh nghiệm với ạ. E xin cảm ơn...