Quote Originally Posted by kidmimi7 View Post
Bạn ơi sao mình ko open hay down được zì hết, mình cần gấp các mẫu và căn cứ mới các HĐ trong kiến trúc, xây dựng, tư vấn-dvụ.... thanks bạn nhiều!!!
Ai co file huong dan xac dinh chi phi bao hiem cong trinh khong, cho minh xin voi?

[WARNING]Xin vui lòng gõ TIẾNG VIỆT CÓ DẤU trên diễn đàn[/WARNING]