Em cũng hy vọng là a sẽ gửi cho em vài file tham khảo và mong muốn có thêm cả phần thuyết minh để lấy đó so sánh với cái sườn của em đã làm. Mail của em đây a: trantoan.gk90@gmail.com

Cảm ơn anh nhé!