ai có bản vẽ autocad về thi công cọc BTCT ở dưới bệ trụ thì gửi vào mail của mình nhé: nhovetoi.nvq@gmail.com
mình cám ơn nhiều!